Tatacara Penggunaan

Sebagai alternatif anda boleh memilih untuk mendaftar maklumat butiran peribadi diri anda dan seterusnya memilih kombinasi ID Pengguna dan Katalaluan yang sesuai bagi diri anda untuk capaian ke portal Sistem Aduan Awam MPK ini pada bila-bila masa.

Dengan kaedah ini anda hanya perlu login ke portal Sistem Aduan Awam MPK untuk mendaftar masuk sebarang aduan baru dan memantau atau menyemak aduan terdahulu dengan mudah. Anda cuma perlu mendaftar sekali sahaja.

Sekiranya anda perlu bantuan atau penerangan lanjut berkaitan perkara ini, anda boleh hubungi Bahagian Komunikasi dan Komuniti di talian 09-5121477/ 5121478 (waktu pejabat).

Copyright © 2004 - 2011
Majlis Perbandaran Kuantan
Users Currently Online = 0 LEGAL NOTICE